Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK

 

Akademik Kurul

Yapısı: Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Düzey temsilcisi hocalar, Sınav Komisyonu Koordinatörü, Ders Malzemesi Üretim Komisyonu Koordinatörü   

İşlevi:Hazırlık Birimi'nin tüm akademik işleyişi ile ilgili kararlar almak, Yönetim'e tavsiyelerde bulunmak

DersMalzemesi Hazırlık Birimi

Boğaziçi öğrencilerinin üniversitede başarılı olabilmeleri için gereken İngilizce düzeyi ve dil becerileri, 2006 yılı içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından üniversitemizin tüm sınıflarının arasından seçilen öğrenci ve öğretim üyelerine verilen detaylı bir ihtiyaç analizi anketi sonuçlarına göre saptanmıştır.
Öğrencilerin, bu anketin sonuçlarına göre saptanan düzeye gelebilmeleri için gereken eğitim ve beceri geliştirme yöntemleri, Malzeme Hazırlık Birimi tarafından hazırlanan kapsamlı ve hedefe yönelik programlar içersinde belirlenmektedir.

Edinilmesi gereken ve öğrencinin başarısında belirleyici olan üç dil becerisi şunlardır:

a. Duyduğunu anlama becerisi: 

Üniversite öğrencisinden beklenen beceri

1. Dersi dinlerken not tutmak;

2. Daha sonra, tuttuğu notlardaki bilgiyi kullanarak sınava çalışmaktır.

b. Okuduğunu anlama becerisi:

1. Okuma parçasını hızla gözden geçirip aradığı bilgiyi bulmak;

2. Okuma parçasını ayrıntılı okuyarak, yazıdaki fikir ilişkileri vb anlamak.

c. Yazma becerisi:

Üniversitedeki sınavların yazılı olduğu düşünülürse, öğrencilerin İngilizceyi Yazılı olarak da doğru kullanabilmelerinin gereği ortaya çıkmaktadır.

Ders Malzemesi Üretim Komisyonu, Hazırlık Birimi öğretim görevlileri arasından isteğe bağlı olarak veya Yüksekokul Müdürünün ataması ile görevlendirilen üyelerden oluşur.

Komisyon, Hazırlık Birimi ders programlarının oluşturulup uygulanması, derslerde kullanılan kitap, kaset, video ve diğer tamamlayıcı malzemenin üretilmesi, basılması, dağıtılması, uygulanması, geri-bilgilenme yoluyla gerekli değişikliklerin yapılmasından sorumludur.