Yabancı Diller Yüksekokulu Guney EnglishYADYOK

Eğitim Süresi
Programlara Göre Ders Saatleri
yadyok Program Değiştirme
Sınavlar
Sınavlara Giriş Şartları, Parçalı Geçme ve Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi
Derslere Devam Şartı
Mazeret ve Rapor
Eğitmenin Derse Gelmemesi
Yaz Dönemi Eğitimi
ÖTK
İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT
İzinli Ayrılma
Danışmanlık ve Destek Birimleri BÜREM
ÖBİKAS
bu logoYADYOK Öğrenci el Kitabı
2022/2023 Akademik Yılı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bu kitapçık, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) Hazırlık Birimi’nde geçireceğiniz bir akademik yıl boyunca size yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.


YADYOK'ta alacağınız İngilizce Hazırlık eğitimi süresince derslere etkin katılımınız ve ders dışında yapacağınız düzenli çalışmalar, başarınız için çok önemlidir. İngilizce Hazırlık öğreniminizin ilk gününden itibaren derslerinizi dikkatle takip etmenizi, hedefleriniz doğrultusunda öğrenme sürecinizin sorumluluğunu alarak ders dışında da İngilizce dil becerilerinizi geliştirmeye yönelik düzenli, bireysel ve grup çalışmaları yapmanızı tavsiye ederiz.

YADYOK'ta geçireceğiniz bir eğitim yılı boyunca ve takip eden öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.

YADYOK Yönetimi

Eğitim Süresi

Hazırlık Birimi eğitim süresi bir akademik yıldır. Öğrenciler, derslerin en az %90'ına devam etmekle yükümlüdürler. YADYOK Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın devamsızlığı toplam ders saatinin %10'unu aşan öğrenciler, derslere devam etme haklarını kaybederler.

Başarı, Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde verilen İngilizce Yeterlilik Sınavları (BÜYES/BUEPT*) ile belirlenir.

* BÜYES-Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
* BUEPT-Bogazici University English Proficiency Test

Programlara göre ders saatleri

Öğrencilerin, İngilizce öğrenimine hangi programda başlayacakları, YADYOK tarafından verilen Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenir. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler ilgili programlara (Program 1, Program 2, Program 3 ve Program 4) yerleştirilirler. Aşağıda, programlara göre haftalık ders yükü belirtilmiştir.

 

Haftalık Ders Yükü

Program 1

1320 dakika

Program 2

1320 dakika

Program 3

1125 dakika

Program 4

900 dakika

Program Değiştirme

Akademik yılın başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı’na katılamayan öğrenciler ve yerleştirildikleri sınıfların seviyesinden daha alt/üst seviyede olduğu düşünülen öğrenciler için program değiştirme prosedürü uygulanmaktadır. Akademik yılın ilk 3 haftası içerisinde bu süreç tamamlanır.

Öğrencilerin daha başarılı olacakları bir programda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu değişiklikte belirleyici unsur, eğitmenlerinin gözetiminde yazdıkları paragraf ya da kompozisyonlardır. Bu yazılar ilgili öğrencilerin sınıf eğitmenleri ve aynı seviyede eğitim veren başka bir eğitmen tarafından Sınav Birimi kriterlerine uygun olarak değerlendirilir ve öğrencilerin uygun programlara yerleşmesi sağlanır. Program değişikliği yapan öğrenciler, eski programlarına geri dönemezler.

Sınavlar
Akademik yılın I. dönemi olan Güz döneminde Achievement I, Achievement II ve Final I, II. dönemi olan Bahar döneminde Achievement III, Achievement IV ve Final II olmak üzere toplam 6 sınav verilir. 

Sınav içerikleri, saatleri ve yerleri hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaştığında öğrencilere eğitmenleri tarafından bildirilir. Güz Döneminde, öğrenciler Achievement I, Achievement II ve Final sınavlarına girerler.


Program 1, 2 ve 3 için Achievement I sınavının ağırlığı %23, Achievement II sınavının ağırlığı %23 ve Final I sınavının ağırlığı %34’tür. Portfolyo Notunun (PN) ağırlığı ise %20'dir. Program 4 için Achievement I sınavının ağırlığı %15, Achievement II sınavının ağırlığı %15 ve Final I sınavının ağırlığı %20’dir. Portfolyo Notunun (PN) ağırlığı ise %50’dir. Program 2, 3 ve 4 öğrencilerinin bu şekilde hesaplanan Güz dönemi not ortalamaları, Kış Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına girip giremeyeceklerini belirler. Bu programlarda yer alan öğrencilerin Kış Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilmeleri gerekli olan not ortalamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Program 1 öğrencileri ise Kış Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına giremezler.

Bahar Döneminde, öğrenciler Achievement III, Achievement IV ve Final II sınavlarına girerler. Program 1, 2, 3 ve 4 öğrencilerinin dönem ortalamaları Güz Dönemi gibi hesaplanır.  Program 1, 2 ve 3 için Achievement III sınavının ağırlığı %23, Achievement IV sınavının ağırlığı %23 ve Final II sınavının ağırlığı %34’tür. Portfolyo Notunun (PN) ağırlığı ise %20'dir. Program 4 için Achievement III sınavının ağırlığı %15, Achievement IV sınavının ağırlığı %15 ve Final II sınavının ağırlığı %20’dir. Portfolyo Notunun (PN) ağırlığı ise %50’dir.  Yıl sonu ortalaması, iki dönemin ortalaması alınarak hesaplanır.

Öğrenciler, sınav kağıtlarını ilgili eğitmenin belirlediği ders saatinde görebilirler. Sınav değerlendirmeleri ile ilgili soru ve sorunlar, ilgili eğitmene sözkonusu ders saatinde iletilmelidir.

Sınavlara Giriş Şartları, Parçalı Geçme ve Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

BÜYES/BUEPT'e giriş koşulu olarak belirlenmiş not ortalamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınava girecek öğrencilerin derslere devam hakkını yitirmemiş olması gerekmektedir.

Düzey

BÜYES/BUEPT'e Girebilmek İçin Gerekli Asgari Not Ortalaması

 

Kış Dönemi
BÜYES/BUEPT

Bahar Dönemi
BÜYES/BUEPT

Yaz Dönemi BÜYES/BUEPT

Program 1

Giremez

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Şartsız

Program 2

85 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Şartsız

Program 3

80 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Şartsız

Program 4

60 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Şartsız

Öğrencilerin akademik statülerine göre BÜYES/BUEPT başvuru ve ödeme şartları farklıdır. Bu sebeple, tüm öğrenciler Hazırlık eğitimi aldıkları ilk ders yılı sonrasındaki her BÜYES/BUEPT için başvuru koşullarını YADYOK web sayfasından takip etmekle yükümlüdür.

Parçalı Geçme Şartları:

Parçalı Geçme, BÜYES/BUEPT'in başarılı olunan bölüm veya bölümlerinden (dinleme, okuma, yazma) sonraki sınavlarda iki yıl süreyle muaf olma durumudur. Kendilerine verilen bu hak ile Hazırlık öğrencileri, farklı bölümlerden (örnek: okuma; dinleme; yazma; dinleme-okuma; dinleme-yazma; okuma-yazma) farklı zamanlarda geçme olanağına sahiptir.

BÜYES/BUEPT'ten parçalı geçme hakkı, yalnızca YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi’nde iki dönem eğitim alan öğrencilere tanınan ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavından itibaren başlayan bir haktır.

Hazırlık öğrencileri, ders yılı sonundaki Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı öncesinde gerçekleştirilen Kış ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarının bazı bölümlerinden geçmiş olsalar dahi, parçalı geçme hakkı Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı ile başlar. Bu sebeple, Bahar sınavında tüm bölümlerden sorumludurlar. Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavından itibaren geçtikleri bölüm veya bölümlerden iki yıl süreyle muaf olurlar.

Sınav Sonucu Geçerlilik Süresi:

Bütünüyle geçilen BÜYES/BUEPT sonucu ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavından itibaren başarılı olunan bölüm veya bölümlerin sınav sonuçları iki yıl geçerlidir. İki yıl sonunda öğrenci, halen sınavı tümüyle geçemediyse sınavın o ana dek geçtiği ancak iki yılını doldurmuş ilgili bölümlerinden tekrar sorumludur.

Derslere Devam Şartı

YADYOK Hazırlık öğrencileri, bir akademik yıl boyunca toplam ders saatinin en az %90'ına devam etmek zorundadırlar. %10 devamsızlık sınırı, ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler, devamsızlık durumlarını Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS/ BUIS) üzerinden takip etmekle yükümlüdür. %10 devamsızlık sınırını aşan tüm öğrenciler, sınırı aştıkları günden itibaren derslere devam hakkını yitirirler.

Program 1 öğrencilerinin Kış Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı hakkı yoktur. Derslere devam hakkını yitiren Program 1 öğrencileri ilgili eğitim yılı içerisindeki Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına giremezler. Derslere devam hakkını yitiren Program 1 öğrencileri aynı zamanda Yaz Dönemi Eğitim haklarını da kaybederler.

Derse devam koşulunu sağlayan Program 1 öğrencileri, yıl sonunda ortalamaları 60 ve üzeri ise Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik sınavına girebilirler. Bahar dönemi Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen Yaz ve Güz dönemi Yeterlilik sınavı hakları bulunmaktadır.

Derslere devam hakkını yitiren Program 2, 3 ve 4 öğrencileri ise ilgili eğitim yılı içerisindeki Kış ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına giremezler. Program 2 ve 3 öğrencileri, Yaz Dönemi Eğitim haklarını da yitirirler. Program 4 öğrencilerinin ise Yaz Dönemi Eğitim hakkı yoktur. Sözkonusu Program 2, 3 ve 4 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı sonundaki Yaz ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı hakları bulunmaktadır.

Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok sayılır. Sınıf eğitmenlerinin insiyatif kullanarak öğrencilere derse katılmama izni verme yetkisi yoktur.  Ders düzenini bozan öğrenciyi ise dersten çıkarabilir ve bu durumda öğrenci yok yazılır.

Revir
B.Ü. Medikososyal Merkezi (revir)

Mazeret ve rapor B.Ü. Medikososyal Merkezi (revir)


Beş gün ve üzeri 
devamsızlıklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilir. Bu öğrencilerimizin, raporlarını YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne rapor bitiminden itibaren en geç iki iş günü içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Raporun bitim tarihinden sonra vaktinde teslim edilmemesi ve bu zaman zarfında öğrencinin devamsızlık sınırını aşması durumunda sınıf listelerinden ismi silinir. Raporlu olan öğrenciler, mazeret tarihleri süresince derslere ve sınavlara giremezler.

Öğrenciler, Rektörlük adına Öğrenci İşleri Dekanlığı (ÖİD) tarafından onaylanmamış sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılır veya 5 günden az süreli rapor getirirlerse, derslere katılmadıkları günler için yok yazılırlar. Bu gibi durumlarda, öğrenci kendisine tanınmış olan %10 devamsızlık hakkından kullanmış olur. İstisnai şekilde önem arz eden durumlar için alınmış ancak beş günün altında olan ve tam teşekküllü bir hastane tarafından düzenlenmiş sağlık raporlarının kabulü ise, YADYOK Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne hitaben yazdığı durumunu açıklayan bir dilekçe ile raporunu, Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunmak üzere rapor bitim tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne teslim etmelidir. Kurulun raporu uygun bulunması durumunda, öğrenci derslere katılamadığı günler için devamsız sayılmaz. Rektörlük adına ÖİD tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler de katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

Sınav günleri raporlu olan veya ÖİD tarafından onaylanmış kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında izinli olan öğrenciler, dönem sonunda yapılan Telafi Sınavına girebilirler. Sınav tarihlerine denk gelen Sağlık Kurulu Raporu dışında, kısa süreli devlet hastanesi, aile hekimliği veya hükümet tabipliği raporları, öğrencilere Telafi Sınavına girme hakkı sağlar ancak raporlu günler devamsızlıktan düşülmez. Bir dönem içinde öğrenci ancak giremediği tek bir sınav için Telafi Sınavına girebilir. Öğrencinin önceki bir sınavında raporlu olması ve ikinci bir sınavına da girememesi durumunda giremediği ikinci sınav notu sıfır olarak hesaplanır.

Öngörülemeyen acil durumlarda girilemeyen bir sınavın Telafi Sınavına girebilmek için öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçe yazmaları ve mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Yönetim Kurulunun mazereti uygun görmesi durumunda öğrenci Telafi Sınavına girebilir.

Eğitmenin Derse Gelmemesi


Eğitmen, dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa gelmemiş ise öğrenciler durumu İdareye haber vermekle yükümlüdürler. Bu gibi durumlarda öğrenciler İdare tarafından bilgilendirilir ya da bir başka eğitmen derse girebilir. Dersi devralan eğitmen de yoklama sürecini uygulamakla yükümlüdür. Bu çerçevede yoklama sırasında sınıfta olmayan öğrenciler yok yazılır.

Yaz Dönem, Eğitimi

Akademik yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve yönetim tarafından belirlenen azami portfolyo notunu “her iki dönemde de” karşılayan tüm Program 2 ve 3 öğrencileri isteğe bağlı olarak 6 haftalık; aynı şekilde Program 1 öğrencileri de 7 haftalık Yaz Dönemi Eğitimi'ne katılabilirler. Yaz Dönemi Eğitimine katılabilmek için Program 1 ve Program 2 öğrencilerinin Portfolyo Notu her iki dönemde de (Güz ve Bahar dönemleri) 20 üzerinden en az 12; Program 3 öğrencilerinin ise 20 üzerinden en az 15 olmalıdır. Yaz Dönemi Eğitimi akademik yıl boyunca işlenenlerin bir tekrarı değildir. Bu programla, öğrencilerin kendi seviyelerinde daha da ilerlemeleri hedeflenmektedir. Program 4 öğrencilerinin ise Yaz Dönemi Eğitimine katılma hakkı yoktur.

2022-2023 akademik yılı YADYOK Yaz Dönemi Eğitimi tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim'de ilan edilir.

Yaz Dönemi Eğitimi katılım şartlarını karşılamayan öğrencilerin yaz dönemi derslerine katılması kesinlikle mümkün değildir. Yaz Dönemi Eğitimi boyunca derslere devam şartı vardır. YADYOK İdaresi tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, derse devam haklarını kaybederler. Program 1, 2 ve 3 öğrencilerinin Yaz Dönemi Eğitimine kayıt süreci ile ilgili bilgilendirme Bahar Dönemi sonunda YADYOK web sayfasında duyrulur.

ÖTK

Açılımı

ÖTK, Öğrenci Temsilciliği Kurulu demektir. Üniversite içindeki bölüm, yüksekokul vb. birimlerin ÖTK'ları o birimlerin öğrencilerini temsil eder. YADYOK Öğrenci Temsilciliği Kurulu, yüksekokul öğrencilerini ilgilendiren konularda yüksekokul öğrencilerini temsil eder. ÖTK seçimleri ile ilgili seçim takvimi, dersler başladıktan sonra öğrencilere duyrulur. Aday olmak isteyen öğrencilerimiz belirlenen tarihler içerisinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'nebaşvuruda bulunurlar ve seçimlerden önce kampanyalarla kendilerini tanıtırlar.

Oluşumu ve Yapısı

ÖTK, her akademik yıl başında bölüm veya birim öğrencileri arasından çıkan gönüllü adayların internet ortamında oylanması sonucu oluşturulur. Hazırlık Birimi'nde her Programın öğrencileri kendi içlerinde bir seçim yaparlar. Her Programdan oylama sonucu en fazla 5 temsilci çıkabilir. Program oylamalarında, ilgili Programı temsil edecek asil üyelerin seçilebilmesi için bu Programa kayıtlı öğrencilerin en az  %30’u oy kullanmalı, her bir adayın oy sayısı ise %10 barajını geçmelidir. Aksi takdirde ilgili Program, öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir. Asil üyelerin ekip halinde çalışmaları beklendiği için sorumluluk almaktan çekinmeyecek ve takım çalışmasında uyumlu olabilecek öğrencilerimizin aday olmaları tavsiye edilir. Öğrencilerimizin sorumluluklarını benimseyememeleri ve/veya takım çalışmalarını yürütememeleri durumunda Kurul, amaçlarını yerine getirmede zorluklar yaşamaktadır.

İşleyişi

ÖTK Başkanı veya Başkan Yardımcısı, YADYOK Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak öğrencileri yönetimde temsil eder. Öğrenciler arasında sportif ve kültürel faaliyetler düzenler. Bunları yaparken, üniversitedeki diğer öğrenci kulüpleri ile eş güdümlü çalışır. ÖTK faaliyetlerini http://otk.boun.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT

YADYOK İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Güz, Kış, Bahar ve Yaz dönemlerinde verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3,5 saat sürer. Sınavı geçen öğrencilerimiz bölüm derslerine başlarlar ve Hazırlık eğitimi alamazlar

Tüm bölümlerden sınava giren öğrenciler için Yazma bölümünden önce 30 dakikalık bir ara verilir. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10.00'da başlayan sınav için bina kapısındaki kontrolün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 09.00' dan itibaren içeriye alınmaya başlanır.

Sınava girebilmek için iki adet resmi ve güncel fotoğraflı kimlik (öğrenci kimlik kartı, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet) gösterilmesi zorunludur. Kimlik kartındaki fotoğraf güncel değil ya da deforme olmuş ise kontrolü yapan eğitmen başka bir resimli kimlik gösterilmesini isteyebilir. İETT veya benzeri pasolar kimlik yerine geçmez. Sınavda, sadece mavi ya da siyah renkli tükenmez kalem kullanılması zorunludur. Öğrencilerimiz sınava kalem getiremezler. Gerekli kalemler, Yüksekokulumuz tarafından sınav salonunda dağıtılır.

BÜYES/BUEPT sınavlarının güvenliğini sağlamak amacıyla sınav salonuna yalnızca aşağıdaki eşyalar ile girilebilir:

 • 2 adet kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Pasaport, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kartı, Ehliyet)

 • Şehir içi ulaşım kartı (Kapsız)

 • Bozuk para veya kağıt para

 • Su (Etiketi çıkarılmış)

 • Anahtar (Anahtarlığı çıkartılmış)

Sınav salonuna yukarıda belirtilen eşyalar dışında başka bir eşya ile girilemez.

BÜYES/BUEPT ile aynı gün TWE (Test of Written English) yani Yazma Sınavı yapılmaktadır. Son iki yıl içerisinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarına girerek genel toplamda istenen notu almış ancak yazma bölümünden başarılı olamamış öğrencilerimizin, ilgili BÜYES/BUEPT'ten önce YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne başvurarak YADYOK tarafından verilen TWE'ye girmek istediklerini belirtmeleri gerekir. TWE'de başarılı oldukları takdirde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavının orijinal sonuç belgesi ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne gelerek onay belgesi alabilirler ve bu şekilde İngilizce Yeterliliklerini kanıtlamış olurlar. Dönem içinde herhangi bir zamanda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuç belgesi onaylatılabilir.

I. dönem içinde BUEPT/BÜYES, TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavları ile İngilizce Yeterliliklerini belgelemiş olan öğrencilerin II. dönem bölüm derslerine başlamaları gerekmektedir. İngilizce yeterliliklerini belgeleyen öğrenciler Hazırlık eğitimine devam edemezler.

Hazırlık öğrencileri iki ders dönemi sonunda ancak Bahar Dönemi BÜYES/BUEPT'inden sonra, sınavda geçtikleri bölüm(ler)den iki yıl muafiyet hakkı kazanırlar. 2022 girişli öğrenciler için bu hak 2023 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı ile başlar. 2022 Güz ve 2023 Kış Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavları bu değerlendirmeye dahil değildir. Örneğin, 2022 Güz Dönemi sınavında Dinleme bölümünden geçmiş ancak Okuma ve Yazma bölümlerinden kalmış olan 2022 girişli bir öğrenci, 2023 Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girme hakkı elde ettiği takdirde bu sınavlarda bütün bölümlerden sorumludur. Ancak, 2023 Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda, 2023 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavında geçemediği bölüm/bölümlerden sınava girer. Başarılı olunan sınav veya bölüm/bölümlerin geçerliliği iki yıldır. İki yılın sonunda ilgili bölümlerden tekrar sınava girilmesi gerekmektedir.

Notlandırma

Sınavda en düşük geçme notu C'dir. C notu 60 sayısal nota denktir. Ancak Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Not yelpazesi A, B, C, S, F1, F2, F3 ve F4 olarak belirlenmiştir. A, B, C, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu; ABS, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin bulunduğu Dinleme Okuma ve Yazma bölümünden alınan notların ilan edildiği listedeki S harfi, İngilizce’de “yeterli” anlamına gelen Satisfactory kelimesini; F harfi de “kalmak” anlamına gelen Fail kelimesini temsilen kullanılır. Öğrencinin kaldığını gösteren F notları F1'den F4'e doğru düşmektedir. F1 en yüksek kalma notu iken F4 en düşük kalma notudur. Parçalı olarak geçilen bölümlerin geçerlilik süresi iki yıl olduğu için bu süre zarfında sınavın tamamında başarılı olamayanlar, o zamana kadar muaf oldukları süresi dolan bölümlerden, tekrar sınava girmek zorundadırlar.

BÜYES/BUEPT : İÇERİK, DEĞERLENDİRME SÜRECİ & NOTLANDIRMA

SINAV İÇERİĞİ

BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama (Dinleme), Okuduğunu Anlama (Okuma) ve Yazılı İfade (Yazma).

Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) olarak iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri bir eğitmen tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceler ve sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre verilir. Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden önce metin okunurken not alırlar. Öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilir. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere notlarından yararlanarak soruları cevaplamaları için 15 dakikalık süre tanınır.

Okuduğunu Anlama bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrencilerden önce soruları okumaları beklenir. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulurlar. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. Sorular metindeki bilgi sırasına göredir. Cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Verilen cevapların, dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü açılarından soruyla uyumlu olmaları gerekmektedir. İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma'da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 40-50 dakikadır. Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir.

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir. Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup her iki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BÜYES/BUEPT'in tüm bölümlerinin değerlendirilmesi YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki eğitmenler tarafından okulda yapılır.    

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde sınav kağıdını ilk değerlendiren eğitmen notları bir sınav değerlendirme çizelgesine işler. İkinci eğitmen, ilk eğitmenin verdiği notları görmeden sınav kağıdını notlandırır ve ayrı bir sınav değerlendirme çizelgesi doldurur. Üçüncü eğitmen, her iki sınav değerlendirme çizelgesini karşılaştırarak nihai notu verir.
 
Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin birinci kompozisyonu iki ayrı eğitmen tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine işlenir. İkinci kompozisyon da aynı şekilde değerlendirilir. Diğer bir deyişle bir öğrencinin sınav kağıdı:
Seçici Dinleme   3 eğitmen
Ayrıntılı Dinleme 3 eğitmen
Arayarak Okuma    3 eğitmen
Ayrıntılı Okuma 3 eğitmen
Yazılı İfade   4 eğitmen

olmak üzere toplam 16 eğitmen tarafından değerlendirilir.

Tarafsız bir değerlendirme için sınav kağıtlarının üzerine sadece öğrencinin ‘sınav numarası' ile ‘isim ve soyadının baş harfleri' yazılmaktadır. Aynı amaçla, sınav okuma işlemi sırasında hiçbir eğitmen diğerinin sınav değerlendirme çizelgesini göremez.

 • Her  Bölüm için Geçme-Kalma Sınırında Olan Öğrencilerin Kağıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi: Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, geçme-kalma sınırında olan öğrencilerin kağıtları tekrar okunur ve sınav değerlendirme çizelgesindeki notları kontrol edilerek herhangi bir değerlendirme hatası ya da teknik hata varsa düzeltilir. Böylece, söz konusu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtları
Seçici Dinleme   1 eğitmen
Ayrıntılı Dinleme 1 eğitmen
Arayarak Okuma    1 eğitmen
Ayrıntılı Okuma 1 eğitmen
Yazılı İfade   2 eğitmen

olmak üzere toplam 6 eğitmen tarafından tekrar değerlendirilir. Özetle, sınava girip geçme-kalma sınırında kalan bir öğrencinin sınav kağıdı 22 eğitmen tarafından değerlendirilmiş olur.

NOTLANDIRMA

Yüz yüze Yapılan BÜYES/BUEPT

 

 • Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinin Notlandırılması: Her soru 2 puan değerindedir. Bazı sorularda birden fazla boşluk bulunabilir. Öğrencinin 2 tam puan alabilmesi için bu tür sorulardaki tüm boşlukları doğru olarak cevaplaması gerekir. Bu sorulardaki boşluk sayısını test edilmek istenilen bilginin nitelik ve niceliği belirler.
 • BÜYES/BUEPT'in Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinden Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler Duyduğunu Anlama ya da Okuduğunu Anlama bölümü toplam puanlarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  Satisfactory kelimesinin baş harfi olan  harf notu öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden geçer not aldığını, yine Fail kelimesinin baş harfini temsil eden F1, F2, F3, ve F4  harf notları ise öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden kaldığını gösterir.

  S : Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %100-60 
  F1: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %59-55
  F2: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %54-45
  F3: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %44-30
  F4: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %29-1
 • Yazılı İfade Bölümünün Notlandırılması: Her öğrencinin Yazılı İfade bölümü kağıtları toplam 4 eğitmen (her kompozisyon için 2 eğitmen olacak şekilde) tarafından değerlendirilir. Değerlendirme bittiğinde her öğrencinin toplam 4 tane yazılı ifade notu olur. Eğitmenler, kompozisyonları değerlendirirken aşağıda gösterilen harf notlarını (MA, A, D, vs.) kullanırlar. Daha sonra bu harf notlarının sayısal karşılıkları (75, 60, 55,... ) alınarak dört notun aritmetik ortalaması hesaplanır. .

  BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Notlandırma Cetveli (harf notları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları) aşağıdaki gibidir.

  EXCELLENT: 

  100

  VG

  VERY GOOD ACADEMIC ENGLISH:

  85

  MA

  CLEARLY MORE THAN ADEQUATE:  

  75

  A

  ADEQUATE FOR UNIVERSITY STUDY:

  60

  D

  DOUBTS ABOUT ADEQUACY:   

  55

  NA

  NOT ADEQUATE: 

  50

  FBA

  FAR BELOW ADEQUACY:  

  30

  INS

  INSUFFICIENT:   

  20

  WN

  WROTE NOTHING

  1

  ABS

  ABSENT  

  0

 • Eğitmenler, notlandırmaları yaparken birbirlerinin notlarını görmezler. Notlandırmalar bittikten sonra her öğrencinin birinci ve ikinci kompozisyonu için farklı eğitmenlerin verdiği notlar Sınav Birimi tarafından karşılaştırılır. Eğer bir öğrenci aynı kompozisyon için 2 eğitmenden tutarsız notlar aldı ise kompozisyonu değerlendirmiş olan 2 eğitmen biraraya gelerek ortak bir karar verirler. Örneğin, aynı kompozisyona bir A (60) bir NA (50) notu verildiyse bu, tutarsız notlandırma sayılır. 2 eğitmenin  aynı kompozisyona verdiği notlar arasında yukarıdaki not yelpazesine göre sadece 1 not aralığı fark olabilir.  (E-VG, VG-MA, MA-A, A-D, vb.)
 • BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Bölümü Geçme Barajı: BÜYES/BUEPT'in Yazılı İfade Bölümünü geçebilmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümü not ortalaması en az 56 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, öğrencinin aldığı 4 nottan en azından birinin en az A (60) olması gerekmektedir. Aşağıda Yazılı İfade Bölümünden geçmek için gerekli olan en az 56 not ortalamasının hangi şekillerde olabileceğinin örnekleri gösterilmiştir

Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

55

55

55

225/4=56
GEÇER


Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

60

55

50

225/4=56
GEÇER

 • BÜYES /BUEPT'in Yazılı İfade Bölümünde Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler, Yazılı İfade bölümü not ortalamalarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar. S, öğrencinin yazılı ifade bölümünden geçtiğini;  F1, F2, F3, F4 ise kaldığını gösterir.

  S: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %100-56
  F1: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %55
  F2: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %54-50 
  F3: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %49-40
  F4: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %39-1
 • Sınavın Tümünü Geçen Öğrencilerin Toplam Puanının (Sınav Notu) Hesaplanması: BÜYES/BUEPT not ağırlıkları, Duyduğunu Anlama (L) %30, Okuduğunu Anlama (R) %40, Yazılı İfade (W) %30 olmak üzere 3 bölüm notlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır: yadyok

  Bu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre 'ABC' harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.

  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 = B
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 =  C

  Sınavı geçmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümünden en az (56) ortalama alması,  ve Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinin toplamından da %60 başarı sınırına ulaşması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin genel ortalamaları 60'a denk gelir ve sınavı geçerler. Yukarıdaki formül kullanılarak BÜYES/BUEPT genel not ağırlıklarının hesaplanması sadece sınavın tümünü tek seferde geçen öğrenciler için geçerlidir. Sınavı parçalı geçme hakkından yararlanan öğrencilerin, Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde ayrı ayrı %60 başarı sınırına ulaşmalara gerekir. Bu öğrencilerin (diğer öğrenciler gibi) Yazılı İfade bölümünden en az 56 ortalama alması gerekmektedir. 

Sınav Sonucuna İtiraz Hakkı

Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklandığı gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz hakkının amacı, sınav sonucunda teknik bir hata olduğunu düşünen öğrencinin girişimi ile mevcut olması halinde söz konusu hatanın düzeltilmesini sağlamaktır. İtiraz değerlendirmeleri sırasında kağıtlar farklı kriterlere göre değerlendirilmez . Bu yüzden sınav sonucunda gerçekten bir hata olduğunu düşünen kişilerin itiraz etmesi beklenmektedir.

İtiraz edecek olan öğrencilerin online itiraz formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları son derece önemlidir. İtiraz edilen sınav kağıtları, eğitmenler tarafından itiraz başvurularının bitiminden sonraki gün incelenir ve sonuçlar değerlendirmenin yapıldığı günün sonunda YADYOK web sayfasında ilan edilir.

2022-2023 Akademik yılı BUEPT/BÜYES tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim'de ilan edilir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (BUEPT) Örneği

BÜYES/BUEPT'e Eşdeğer Olan Sınavlar
Boğaziçi Üniversitesi Senatosu TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delered) sınavlarını BÜYES/BUEPT'e eşdeğer sınavlar olarak onaylamıştır. TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Sadece son iki yıl içinde alınmış sınavlar onaylanmaktadır. Kurumsal TOEFL® (ITP) sonuçları kabul edilmemektedir. Öğrenciler, TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuçları ilan edildiğinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne gelerek onay belgesi alırlar. TOEFL® IBT ve IELTS Academic’in (Paper-based/ Computer-delivered) genel toplamında Yeterlili notu alan ancak yazma bölümünde şart koşulan asgari puanı alamayan öğrenciler, BÜYES/BUEPT ile aynı gün yapılan TWE'ye girebilir ve başarılı olmaları durumunda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonucu ile birlikte İngilizce Yeterlilik onayı alabilirler.

9 Ocak 2013 İtibarı ile Şart Koşulan TOEFL® (IBT) ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri

Bu değerlendirmelerde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda, yeni puan değerleri öğrencilere ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren bu değerler geçerli kabul edilir.

TOEFL® IBT 79, Writing 22
TOEFL® IBT 79, TWE Pass
IELTS Academic
(Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, Writing 6.5
IELTS Academic
(Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, TWE Pass

İzinli Ayrılma

Hazırlık Okulu’na kayıtlı olan öğrenciler, 2022-2023 akademik yılı için 2. dönemin son kayıt dondurma tarihine kadar dönem izni almak için YADYOK Yönetim Kurulu'na mazeretlerini açıklayan bir dilekçe ile başvurabilirler. İznin kabulü, süresi ve öğretim süresine sayılıp sayılmayacağı (öğrencinin bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkının saklı olup olmayacağı) YADYOK Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Süreye sayılmadan izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı saklı olan) öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Yaz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler ve Hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu akademik yılı başında düzenlenecek olan Düzey Belirleme Sınavına girmekle yükümlüdürler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına giremezler. Üniversiteye giriş yılındaki, eğitime yeni başlamış öğrencilere tanınan BÜYES sınavına girdiler ise, hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu yıl, eğitime yeni başlamış öğrencilere tanınan BÜYES sınavına giremezler. Eğer girmedilerse, hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu yıl, eğitime yeni başlamış öğrencilerle aynı sınav haklarına tabi olup BÜYES sınavına girebilirler.

Süreye sayılarak izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı bulunmayan) Program 1 öğrencileri, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavları ile takip eden Yaz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına giremezler.

Süreye sayılarak izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı bulunmayan) Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencileri, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Yaz Dönemi ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına giremezler.

Akademik yılın başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavına girmeden süreye sayılarak (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı olmadan) izin alan öğrenciler, Program 1 öğrencisi kabul edilirler ve izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına giremezler.

Danışmanlık ve Destek Birimleri BÜREM

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Merkezi (BÜREM), Güney Kampüste yer alan öğrenci destek Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Merkezi (BÜREM), Güney Kampüste yer alan öğrenci destek birimlerimizdendir. Akademik, sosyal ve bireysel düzeydeki ilişkilerde yaşadığınız zorlukları paylaşmak ve çözüm odaklı bir plan dahilinde ilerlemek, bazı soruları irdelemek ya da psikolojik destek almak için BÜREM'e başvurabilirsiniz. Sorunlarınızı birikmeden ve büyümeden ele almanız yeni akademik ve sosyal ortamınıza uyumunuzu kolaylaştıracaktır. BÜREM'e başvuru ve yapılan çalışmalar gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.

BÜREM: buremboun.edu.tr

ÖBIKAS

ÖBİKAS/ BUIS, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi adı verilen sistemin kısaltmasıdır. Üniversite Kayıt İşleri Ofisi'ne bağlı olan bu sistem aracılığıyla öğrencilere, akademik konularla ilgili e-postalar gönderilebilmektedir. Aynı şekilde YADYOK İdaresi de, ders programları ve sınav tarihlerindeki değişiklikler gibi konularda öğrencileri bu yolla bilgilendirmektedir. Bu e-postaları alabilmeniz için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'nün size verdiği “boun” uzantılı e-posta adresini kullanmanız öncelikli olarak tavsiye edilir. Yoğun olarak kullandığınız başka bir e-posta adresinizi kullanmak isterseniz, bu adresin ÖBİKAS’ta/ BUIS'te mutlaka tanımlanmış olduğundan emin olmalısınız. Aksi halde, Üniversite ve YADYOK İdaresi tarafından gönderilen ve almakla yükümlü olduğunuz önemli bilgilendirme yazıları size ulaşmayacaktır. Ayrıca, ders ve BÜYES/BUEPT sınavlarına ilişkin duyurular, YADYOK web sayfası (www.yadyok.boun.edu.tr) kanalıyla yapılmaktadır.


Akademik ve idari konularındaki sorularınız için YADYOK iletişim bilgileri:

Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Kuzey Kampüs - Etiler, İstanbul

Sekreter

0212 359-4500/4501

Öğrenci İşleri Ofisi

0212 359-4503

Faks

0212 263 1571

www.yadyok.boun.edu.tr
hazirlikboun.edu.tr