Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK


Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Yüksekokul (YADYOK)
Öğrenci Temsilciliği Kurulunun
Görev ve Yetkileri

Yüksekokul öğrencilerini ilgilendiren konu ve sorunlarda yüksekokul öğrencilerini temsil eder.

Yüksekokul temsilcileri aralarında belirledikleri tarihlerde ayda en az bir kere üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylama sırasında çıkacak bir eşitlik durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Başkan kendi kurul toplantılarını yönetir ve kurul kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini takip eder.

Başkan yüksekokul öğrenci temsilciliği kurullarından gelen görüş ve istekleri fakülte yüksekokul yönetimine sunar.

Başkan yüksekokul yönetim kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur.

Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekalet eder.

Başkan ve Başkan Yardımcısı, Üniversite Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu'na katılarak kendi birimini temsil der.

Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde Yüksekokul Müdürlüğü'ne sunar. Yüksekokul Müdürlüğü sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilciliği kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

YADYOK Müdürlüğü

Üniversite Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Boğaziçi Universitesi öğrencilerini her platformda temsil eder, akademik ve idari yapılar ile öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İki haftada bir üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylama sırasında çıkacak bir eşitlik durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Toplantılarında tutanak tutularak kararlar kayda geçirilir. Tutanaklar üniversite kamuoyuna açıktır.

Her akademik yarıyıl en az bir kere düzenlenecek olan Genel Kurulu hazırlamak ve duyurmak ile yükümlüdür.

Başkanı üst kurul toplantılarını yönetir ve kurul kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini takip eder.

Başkan bölüm öğrenci temsilciliği kurullarından gelen görüş ve istekleri üniversite yönetimine sunar.

Başkan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur.

Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekalet eder.

Üniversite Öğrenci Temsilciliği Kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde Üniversite Rektörlüğü'ne sunar. Üniversite Yönetimi sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilciliği kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

Öğrenci Temsilciliği Genel Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Üniversite Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu'nun denetim mekanizmasıdır.

Üst Kurul'un belirledigi tarihte ve yerde her akademik yarıyıl için en az bir kere olmak üzere üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ayrıca öğrenci temsilcilerinin en az 1/3'inin imzası Olağanüstü Genel Kurulun toplanması için yeterlidir.

"Komisyonlar İç Yönetmeliği"nde belirtilen işlevlere sahip komisyonların oluşturulması ve komisyonların işlevini sürdürmesini sağlar.

Üst Kurul tarafından alınan öğrenci temsilciliğinin yapılandırılmasına dair değişiklikleri içeren kararları görüşür ve oylar. Üst Kurul'un sunduğu karar Genel Kurul katılımının en az 2/3'sinin kabul oyuyla geçerlilik kazanır.