Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK

Sarıtepe Kampus Öğretim Görevlisi Listesi

 Akbaş,   Merve Safiyesmerveakbasyahoo.com
 Akça,   Nuraynakcayahoo.com
 Akdağ,   Gönül Tuğbagonul.akdagboun.edu.tr
 Akkoç,   Gülgul.akkocboun.edu.tr
 Albachten,   Daviddavid.albachtenboun.edu.tr
 Ata Kıl,   Elifcanelifcan.ataboun.edu.tr
 Ataç,   Ebruebruatacicloud.com
 Ateş,   Bekirbekir.atesboun.edu.tr
 Balkan,   Aysunaysun.balkanboun.edu.tr
 Baran,   Seçilsecilbaranyahoo.com
 Başer,   Beratberat_baseryahoo.com
 Batok,   Samibatoksgmail.com
 Bayram,   Fatmabayramfatmayahoo.com
 Çeliktaş,   Feyzafeyza.celiktasboun.edu.tr
 Demirci,   Pınarpinar.demirciboun.edu.tr
 Denison,   Oya aslıoyakaradumangmail.com
 Engin,   Tubatuba.yilmaz1boun.edu.tr
 Erdal Bulut,   Serapserap.erdalyahoo.com
 Erdoğru,   Yeşimyesim.erdogruboun.edu.tr
 Eroğlu,   Ebruebru.erogluboun.edu.tr
 Ersoy,   Hulyahlyaersoy1yahoo.com.tr
 Ersözlü,   Ahuahu.ersozluboun.edu.tr
 Gedizbeyi,   Nagihannagihanksagmai.com
 Gönenç,   Mustafamustafa.gonencboun.edu.tr
 Hanöz,   Kerbanhanozkeryahoo.com
 Kalafat,   Çağdaşcagdas.kalafatboun.edu.tr
 Kumbaroğlu,   Didemdidem.kumbarogluboun.edu.tr
 Kurtulan,   Nilnilkurtulanyahoo.com
 Kuruçay,   Gökçegokcekurucaygmail.com
 Markel,   Josilynjosilynmarkelgmail.com
 Nevils,   Raycene Andari andari.nevilsboun.edu.tr
 Özkul,   Fuatfuatozkulhotmail.com
 Ritchie,   Elizabethelizritchieyahoo.com
 Sayman,   Aslı Süreyyaaslisureyyahotmail.com
 Seyalıoğlu,   İpekipekseyaliogluyahoo.com
 Taban,   Çiğdemcigdem.tabanboun.edu.tr
 Türkoğlu,   Elifsahinn.elifgmail.com
 Türkoğlu,   Semihsemih.turkogluboun.edu.tr
 Warrington,   Neilneil.warringtonboun.edu.tr
 Yavaş,   Zaferzafer76yahoo.com
 Yildiz,   Emek Ayseemekayseyildizhotmail.com
 Yilmaz Baştuğ,   Melikemelike.yilmaz1boun.edu.tr
 Yılmaz Demir,   Sinemsinemyilmazzgmail.comBilgi düzeltmek için lütfen yadyok.webmasterboun.edu.tr yazınız