Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK


2018-2019 AKADEMİK YILI
YADYOK HAZIRLIK BİRİMİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KURULU (ÖTK):
ADAYLIK VE SEÇİM SÜRECİ

YADYOK Hazırlık Birimi Öğrenci Temsilciliği Seçimleri 24 Ekim (9.00) - 30 Ekim 2018 (23.59) tarihleri arasında ÖBİKAS üzerinden yapılacaktır. Aday olmak isteyen öğrencilerin,  4 Ekim (10.00) - 10 Ekim 2018 (17.00) tarihleri arasında ekteki formu doldurarak Kuzey Kampüs YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne veya Sarıtepe Kampüsü YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Oylamalar ÖBİKAS yoluyla İnternet ortamında gerçekleşir. Hazırlık Birimi’nde her programın öğrencileri kendi programları içinde bir seçim yaparlar. Program oylamalarında, ilgili programı temsil edecek asil üyelerin seçilebilmesi için toplam oy sayısı % 30, her bir adayın oy sayısı ise % 10 barajını geçmek durumundadır.  Aksi halde ilgili program, öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir.

Kurulun görev ve yetkileri, seçimler ve uygulanacak yöntemler hakkında daha fazla bilgi
İçin Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi’ni inceleyiniz: http://www.otk.boun.edu.tr/  

(NOT: Öğrenci Temsilciliği Seçimleri sırasında Hazırlık Okulu öğrencileri bölümlerinde oy kullanamazlar.)

SEÇİM TAKVİMİ

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Duyurular/Duyurular

  • 10 Ekim 2018            Adaylık başvurusu için son gün (17.00’a kadar)

  • 18-22 Ekim 2018      Adayların tanıtım süreci

  • 24-30 Ekim 2018      ÖTK Seçimleri (ÖBİKAS yoluyla, 23.59’a kadar)

  • 1 Kasım 2018            Oy eşitliği durumunda ikinci tur seçim (00.00-23.59)

Ek: Aday Başvuru Formu