Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK

 
Değerli Öğrencilerimiz,

26/11/2014 tarihli 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28 inci maddesinde belirtilen ibare ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında “Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar.” yönünde bir değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu kanun maddesi uyarınca 2014 ve öncesinde Üniversiteye yerleştirilen ve Hazırlık Birimi ile ilişiği kesilen öğrenciler, ilk sınav haklarını 11 Ocak 2017 tarihinde verilecek olan BÜYES’te kullanabileceklerdir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin Eylül 2017 ve Eylül 2018; 2017 Ocak sınavına girmeyenlerin, ayrıca Eylül 2019 BÜYES hakları saklıdır.

11 Ocak 2017 tarihinde sınava girecek olan tüm öğrenciler aşağıda belirtilen ilgili sınav ücretlerini ödeyerek  sınav kayıt adresinden kayıt yaptırmalıdırlar. Sınav kayıt bilgileri sınavdan 2 hafta önce YADYOK web sitesinde ilan edilir:

BÜYES: 200.00.-TL.
Dinleme (Listening): 65.00.-TL.
Okuma (Reading): 65.00.-TL.  
Yazma (Writing): 70.00.-TL.

YADYOK Müdürlüğü