Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK

2017-2018 AKADEMİK YILI YADYOK HAZIRLIK BİRİMİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KURULU (ÖTK): ADAYLIK VE SEÇİM SÜRECİ

YADYOK Hazırlık Birimi Öğrenci Temsilciliği Seçimleri 21 Kasım (9:00)- 27 Kasım (23:59) 2017 tarihleri arasında ÖBİKAS üzerinden yapılacaktır. Aday olmak isteyen öğrencilerin başvurularını,  1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar ekteki formu doldurarak Kuzey Kampüs Yeni YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne veya Sarıtepe Kampüsü YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Oylamalar ÖBİKAS yoluyla İnternet ortamında gerçekleşir. Hazırlık Birimi’nde her programın öğrencileri kendi programları içinde bir seçim yaparlar. Program oylamalarında, ilgili programı temsil edecek asil üyelerin seçilebilmesi için toplam oy sayısı % 30, herbir adayın oy sayısı ise % 10 barajını geçmek durumundadır.  Aksi takdirde o programdan ÖTK temsilcisi çıkamaz.

(NOT: Öğrenci Temsilciliği Seçimleri sırasında Hazırlık Okulu öğrencileri bölümlerinde oy kullanamazlar.)

SEÇİM TAKVİMİ

1 Kasım 2017                         Adaylık başvurusu için son gün
21-27 Kasım 2017                 ÖTK Seçimleri

Kurulun görev ve yetkileri, seçimler ve uygulanacak yöntemler hakkında daha fazla bilgi
İçin Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi’ni inceleyiniz: http://www.otk.boun.edu.tr/  

 

Ek: Aday Başvuru Formu